Organisatie > Maatschappelijk betrokken

Goed advies kost geld. Wij realiseren ons dat niet iedere organisatie over financiën beschikt om goede adviseurs in te huren, terwijl de noodzaak wel aanwezig is. De tijd dat onze Clavadisti niet op opdracht zitten, willen wij onze deskundigheid belangeloos inzetten voor organisaties die een belangrijke maatschappelijke functie vervullen. Daarmee geven wij blijk van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Bijkomend voordeel is dat onze Clavadisti ervaren dat hun kwaliteiten ook voor andere doeleinden inzetbaar zijn, waarbij een geldelijke beloning niet altijd de maatstaf hoeft te zijn.
 
Belangstellenden nodigen wij uit om hun behoeften en doelstellingen beknopt te schetsen. Aansluitend maken wij de keuze voor welke organisaties wij onze diensten belangeloos beschikbaar stellen.