Diensten > Veiligheidsregio's

Clavadista werkt al jarenlang voor veiligheidsregio's en brandweerorganisaties en ambulancediensten in het bijzonder. Veelal spitst onze inzet zich toe op het op orde brengen van hun administraties, financiën, processen en systemen of tijdelijke inzet van onze financiële en bedrijfskundige specialisten. Veiligheidsregio's zijn door de Wet veiligheidsregio's volop in ontwikkeling of doende om hun organisaties daarop in te richten. Vaak valt op de preventieve en repressieve taakoefening weinig aan te merken. Anders ligt het bij het integreren of verbeteren van de ondersteunende dienstverlening om bezuinigingstaakstellingen en efficiencyverbeteringen te realiseren. Het gaat dan om het optimaliseren van organisaties, processen, systemen en financiën of de samenhang daartussen. Clavadista geeft al jarenlang blijk daaraan een succesvolle bijdrage te leveren.

Clavadista heeft voor veiligheidsregio's, brandweerorganisaties of ambulancediensten de volgende opdrachten succesvol afgerond.

-   tijdelijk waarnemen van uiteenlopende financiële en bedrijfskundige (management)functies
-   (her)inrichten van financiële administraties
-   ontvlechting van gemeentelijke brandweerbudgetten ten behoeve van de regionalisering
-   opstellen verbeterde begrotingen, jaarrekeningen en periodieke rapportages
-   opstellen financieel instrumentarium
-   onderzoeken inefficiënties en adviseren over bezuinigingen en efficiencyverbeteringen
-   opstellen smarte afdelingsplannen met een koppeling naar de begroting
-   opzetten van een contractenbeheersysteem
-   digitalisering van brandveiligheidscontroles (vanuit kostenbesparingen en efficiencyvoordelen)