Risico-analyse debiteurenportefeuille

Onze internationale opdrachtgever kent een gevarieerde debiteurenportefeuille. Binnen de verschillende marktsegmenten bestonden uiteenlopende risico’s met betrekking tot  tijdige incasso en het genereren van permanente kasstromen.
Door Clavadista is de debiteurenportefeuille geanalyseerd en de kwaliteit van controle- en beheersmaatregelen beoordeeld. Bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn in een rapport beschreven. Aansluitend zijn maatregelen getroffen op de meest urgente en risicovolle debiteurenonderwerpen. De verantwoordelijkheid voor de implementatie van de overige risicobeperkende maatregelen zijn overgedragen aan de financieel directeur en is inmiddels succesvol afgerond. Debiteurenrisico’s zijn geminimaliseerd en structurele kasstromen zijn verbeterd.