Training non financials

Onze internationale opdrachtgever beschikte over een grote variëteit aan financiële en niet-financiële rapportages. Deze moesten duidelijkheid verschaffen over de realisatie van haar bedrijfsdoelstellingen. Bij het middenkader bestond onduidelijkheid over de betekenis, relevantie en samenhang tussen bepaalde prestatie-indicatoren en bijbehorende normen. Daardoor werden prestatie-indicatoren slechts in geringe mate als stuurinformatie aangewend.

Door Clavadista is een instructie opgesteld waarin de betekenis, relevatie en samenhang tussen alle prestatie-indicatoren is toegelicht. Daarnaast is een training en trainingsmateriaal ontwikkeld om het huidige middenkader en nieuwe medewerkers te instrueren over de bedrijfsdoelstellingen en daaraan gerelateerde prestatie-indicatoren en normen. Aansluitend is de kwaliteit van de training geëvalueerd en overdragen aan de controlling-afdeling.
Binnen de organisatie worden nieuwe medewerkers voortaan geïnstrueerd over het nut en functie van financiële en niet-financiële prestatie-indicatoren. Daarnaast worden de prestatie-indicatoren ook voor sturingsdoeleinden aangewend.