Verbeterd vastgoedbeheer

Een gemeente ontplooide uiteenlopende vastgoedactiviteiten, maar wist niet meer waarom bepaalde objecten in beheer werden gehouden en was er sprake van taakdoublures. Clavadista heeft het vastgoedbezit op een kaart in beeld gebracht en belangrijke informatie (kosten, baten, contractuele verplichtingen, strategische overwegingen etc.) in een onderliggende database vastgelegd. Daardoor kon het college van B&W nieuw vastgoedbeleid formuleren. Aanzienlijke besparingen zijn gerealiseerd doordat het vastgoedbeheer nu inzichtelijk en beheersbaar is, taken en verantwoordelijkheden op papier staan en onrendabele objecten zijn afgestoten.