Geïntegreerde systeemimplementatie

Clavadista werd door een grote gemeente benaderd om een vastgelopen systeemimplementatie weer vlot te trekken. Binnen 6 maanden hebben dataopschoningen en -conversies plaatsgevonden, heeft een functioneel ontwerp bijgedragen aan verbeterde en gebruiksvriendelijke gegevensverwerking en informatievoorziening, heeft applicatie- en systeembeheer adequaat vorm gekregen, zijn instructies en handleidingen opgezet en gebruikers getraind om het nieuwe systeem te gebruiken. Binnen korte termijn is het systeem zonder noemenswaardige problemen in gebruik genomen.