Bezuinigingen begraafplaats

Clavadista is bij een gemeente belast met het onderzoek om efficiencyverbeteringen, kostenbesparingen of opbrengstenvergrotingen te realiseren op het beheer van de begraafplaats. In een rapport zijn aanbevelingen opgeleverd om onrendabel vastgoed op de begraafplaats over te dragen aan geïnteresseerde marktpartijen en door aanpassingen in de bedrijfsvoering en herinrichting van de begraafplaats in te spelen op efficiencyverbeteringen, kostenreducties en inkomstenvergrotingen. Daardoor is deze gemeente geholpen om structurele en omvangrijke bezuinigingen te realiseren op hun begraafplaatsbeheer.