Afstoten snippergroen

Afdelingen belast met het beheer van de openbare ruimte worden geplaatst voor aanzienlijke bezuinigingen. Dienaangaande heeft Clavadista voor een gemeente leiding gegeven om door de stad verspreid snippergroen in kaart te brengen en betrokken partijen benaderd voor overname. Doel achter dit project is om versnipperd, onderhoudsgevoelig snippergroen af te stoten, eenmalige opbrengsten te genereren en te voorkomen dat door verjaring gemeentelijk snippergroen onopgemerkt overgaat naar burgers, die al jarenlang dit snippergroen in hun bezit hebben genomen.