Digitale factuurverwerking

Voor verschillende gemeenten heeft Clavadista succesvol leiding gegeven aan het invoeren van digitale factuurverwerking. Voorheen kwamen facturen op diverse plaatsen binnen, was geen sturing mogelijk op in omloop gebrachte facturen en bestond het risico van te late of dubbele betalingen. Door scannen en workflow zijn al deze tekortkomingen weggenomen. Bijkomende voordelen zijn dat budgetbeheer professioneler vorm heeft gekregen, medewerkers tevreden zijn over de efficiencyverbeteringen en managers ten aanzien van bezuinigingen met minder medewerkers meer facturen kunnen verwerken.