Onderzoek gemeentelijke samenwerking met SW bedrijf

Clavadista heeft een onderzoek uitgevoerd in hoeverre een gemeente haar groenonderhoud kon inbesteden bij het regionale SW bedrijf. Uit het onderzoek kwam naar voren dat dit SW bedrijf haar WSW geïndiceerde medewerkers en onderhoudsmaterieel wilde onderbrengen bij een private partner en aansluitend wilde doorplaatsen bij de betreffende gemeente. Deze constructie stond op gespannen voet met de aanbestedingsregels. Wij hebben betreffende gemeente en SW bedrijf daarvan kunnen overtuigen en behoeden. Uiteindelijk is uit het onderzoek een voor beide partijen uitstekend alternatief naar voren gekomen. Alle WSW-ers zijn in dienst gebleven van het SW bedrijf en zijn via een groepsdetachering bij de betreffende gemeente tewerkgesteld.  

Om de eenheid en samenwerking tussen het SW bedrijf en deze gemeente te versterken is afgezien om te gunnen op basis van een klinisch bestek. Clavadista heeft in nauwe samenwerking met alle betrokkenen een dienstverleningsovereenkomst opgesteld waarin alle wederzijdse taken en verantwoordelijkheden uitstekend tot uitdrukking komen. Deze overeenkomst sluit beter aan bij de verbondenheid via de gemeenschappelijke regeling, verschaft over en weer meer openheid en transparantie en brengt de gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen de groepsdetachering beter tot uitdrukking.

Uiteraard maken wij u graag deelgenoot van welke kansen en bedreigingen wij voorzien wanneer SW bedrijven overwegen om samenwerkingen aan te gaan met private partners en welke alternatieven wij voorzien.