Verbeterde sturing projecten openbare ruimte

Clavadista heeft voor een gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van sturing op grootschalige projecten in de openbare ruimte. Conclusie was dat deze gemeente haar diensten en leveranties rondom omvangrijke projecten grotendeels had uitbesteed, waarbij te zeer werd vertrouwd op de externe inbreng. Er was sprake van onvoldoende gemeentelijke regie op de kwaliteit van haar ontwerpen, bestekken en de keuze voor de meest geschikte aanbesteding. Daarnaast was het toezicht en de sturing op lopende projecten en effectieve overdracht van revisiegegevens na projectafronding voor verbetering vatbaar. Daardoor werden projecten in de openbare ruimte steeds meer het domein van externe partijen. Er ontstonden projectrisico’s op onder meer het gebied van de (beeld)kwaliteit, veiligheid, doorlooptijd en financiën.

Clavadista heeft een handboek opgesteld waarin per projectfase (van ontwerp tot projectoplevering) aanwijzingen zijn gegeven van eenduidige betrokkenheid van en sturing door interne projectmedewerkers. Deze medewerkers zijn geïnstrueerd en begeleid om hun bijdrage aan het nieuwe projectmatige werken eigen te maken. 

Clavadista kan u informeren over hoe het nieuwe projectmatige werken heeft bijgedragen aan betere sturing op tijd, geld en kwaliteit en veiligheid.