Digitalisering van toezicht & handhaving

Clavadista heeft voor meerdere grote gemeenten het administratieve proces rondom toezicht en handhaving geanalyseerd en in een business case digitale oplossingen uitgewerkt die leiden tot substantiële kostenbesparingen en efficiencyvoordelen.
Met Globe Solutions heeft Clavadista een belangrijke partner gevonden die op basis van bovengenoemde business case zorgdraagt voor de verwezenlijking van digitale oplossingen. Het resultaat is dat toezichthouders en BOA’s zich kunnen toespitsen op hun toezichthoudende taken en slechts in geringe mate belast worden met administratieve taken. Doel daarachter is de specialist weer zijn specialistisch werk te laten doen waarin hij goed is: toezicht houden en handhaven op straat.