Regionalisering brandweer

In de provincie Zuid-Holland is Clavadista betrokken geweest bij een onderzoek naar de regionalisering van de brandweer. Doel van het onderzoek was om de kosten van de huidige taakuitoefening in kaart te brengen en een doorkijk te geven naar de financiën van een nieuw te vormen gecentraliseerde organisatie. Tevens is onderzocht wat de frictie- en transitiekosten zijn, die aan de regionalisering zijn verbonden.
Alle gemeenten in de regio zijn bezocht waarbij de brandweer budgetten in kaart zijn gebracht en geanalyseerd. Deze uitkomsten zijn vergeleken met de financiën die de gemeenten hiervoor van het Rijk ontvangen.
Het onderzoek heeft een transparant beeld opgeleverd wat de kosten voor brandweerzorg op regioniveau zijn, welke efficiencyvoordelen zijn te realiseren en hoe de toekomstige verdeling van de gemeentebijdrage eruit zou kunnen zien.