Verandertraject voor verzekeraar

Een grote verzekeraar was niet langer concurrerend. De omzet liep terug, de organisatie functioneerde allesbehalve efficiënt, de interne communicatie verliep stroef en vestigingen concurreerden onderling in plaats van tegen de concurrentie. Het personeel berustte in de situatie.

Clavadista heeft via interviews en groepsbijeenkomsten met medewerkers eerst de knelpunten geïnventariseerd. Eerlijkheid en discretie stonden centraal. Door het personeel zelf de problemen te laten benoemen, werd men zich bewust van de penibele situatie en ontstond draagvlak voor veranderingen. De medewerkers zijn vervolgens nauw betrokken bij het formuleren van oplossingen. Deze aanpak leidde binnen 1 jaar tot een afgeslankt management, efficiënte werkprocessen, doelgerichte interne communicatie en verbeterde en snellere oplossing van klantvragen. De sfeer in het bedrijf is weer prestatiebewust. En niet onbelangrijk: de omzet stijgt weer en het marktaandeel groeit.