Diensten > Overzicht financiele diensten

Onderstaand een selectie van financiële diensten die zowel aan overheidsinstellingen als het bedrijfsleven kunnen worden aangeboden.

-   tijdelijke inzet van financiële professionals
-   verbeteren van de Planning & Control-cyclus
-   opstellen begrotingen, jaarrekeningen, rapportages en prognoses
-   opzetten van interne controles en uitvoeren van rechtmatigheidcontroles
-   functionele begeleiding van financiële systeemimplementaties
-   (her)inrichten van financiële (sub)administraties
-   invoeren van projecten- en verplichtingenadministraties
-   invoeren van digitale factuurverwerking

Voor bovenstaande diensten kunnen wij u vrijblijvend van gedetailleerde informatie voorzien.