Netwerkpartner

Clavadista heeft voor haar klanten altijd oog voor het realiseren van kostenbesparingen en efficiencyverbeteringen. Het digitaliseren van uiteenlopende administraties van bedrijven en overheidsinstanties in het veld vormt een concreet voorbeeld. Daarbij kunt u denken aan servicemonteurs van bedrijven, gemeentelijke toezichthouders op de kwaliteit van de openbare ruimte, brandveiligheidscontroleurs die toezicht houden en handhaven op de brandveiligheid, waterschapcontroleurs die toezien op de waterkeur en BOA’s die toezien en handhaven op het gebruik van de openbare ruimte. Deze medewerkers begeleiden wij bij het gebruik van digitale hulpmiddelen (IPad’s, IPod’s, tablets, etc.) om:

-   arbeidsintensieve registraties op locatie te voorkomen;
-   dubbele registraties op locatie én kantoor (beheersystemen) te vermijden;
-   inefficiënt reizen tussen de werklocatie en kantoor te voorkomen;
-   op locatie gemakkelijker toegang te krijgen tot digitale informatie;
-   bereikbaarheid van medewerkers op locatie te verbeteren (voor nieuwe meldingen);
-   door digitale registraties de mogelijkheden van rapporteren en analyses te verbeteren.

Clavadista onderzoekt de bestaande procesvoering en legt resultaten vast in een business case. In de business case worden personele, organisatorische, administratieve en systeemtechnische inefficiënties geanalyseerd, digitale oplossingen in scenario’s uitgewerkt en een indicatie gegeven van de terugverdientijd van de digitale oplossingen.

Het leveren van digitale oplossingen doen wij niet alleen. Clavadista werkt op het gebied van digitalisering al jarenlang succesvol samen met Globe Solutions.

Globe Solutions draagt op basis van de business case zorg voor de levering en installatie van hard- en software, de implementatie van digitale oplossingen en -indien gewenst- realiseren van koppelingen met de bestaande ICT-infrastructuur.

Meer weten over Globe Solutions? Ga dan naar www.globesolutions.nl.