Diensten > Financiele functie overheid

Clavadista beschikt over specifieke kennis van en ervaring met overheidsfinanciën. Op dit gebied kunnen wij overheidsinstellingen ondersteunen bij:

-   tijdelijk vervangen van financiële medewerkers op management- en uitvoerend niveau
-   opstellen smarte afdelingsplannen gekoppeld aan de (meerjarige)begroting
-   opstellen van begrotingen, jaarrekeningen en uiteenlopende financiële rapportages
-   adviseren over concrete bezuinigingsmaatregelen en efficiencyverbeteringen
-   opzetten interne controlefunctie, uitvoeren rechtmatigheidstoetsen
-   (her)inrichten van administraties (waaronder projecten- en verplichtingenadministraties)
-   voor regionale samenwerking integreren van administraties, processen en systemen
-   functionele projectleiding op de implementatie van een nieuw (financiële) systeem
-   uitvoeren van uiteenlopende risico-analyses

Voor bovenstaande diensten kunnen wij u vrijblijvend van gedetailleerde informatie voorzien.