Diensten > Beheer openbare ruimte

Clavadista werkt al jarenlang voor BOR afdelingen voor het oplossen van hun financiële, bedrijfskundige en organisatorische vraagstukken. Vanuit hun zorgplicht worden BOR afdelingen naast hun reguliere werkzaamheden steeds zwaarder belast om hun organisatie, bedrijfsvoering en financiën op orde te hebben. "Groene, grijze en blauwe" deskundigheid is vaak ruimschoots aanwezig. Bedrijfskundige en financiële expertise is een ander verhaal. Clavadista vult dit gemis al jarenlang op.

Clavadista heeft voor gemeentelijke afdelingen belast met de openbare ruimte de volgende opdrachten succesvol afgerond

-   tijdelijk waarnemen van uiteenlopende managementfuncties
-   invoeren van resultaatgericht en integraal werken
-   begeleiden bij de wording van een regieorganisatie
-   onderzoeken inefficiënties en adviseren over bezuinigingsmaatregelen en efficiencyverbeteringen
-   evalueren in- of uitbesteden of regionaliseren van BOR gerelateerde diensten
-   ontwerpen stuurmechanisme voor betrouwbare en tijdige uitvoering van werkzaamheden
-   functionele ondersteuning bij implementatie of verbetering van beheersystemen
-   professionaliseren contractbeheer en invoeren contractenbeheersysteem
-   verbeteren inkoopprocedures binnen kaders van rechtmatigheid en begeleiden van (Europese) aanbestedingen
-   opstellen en invoeren kwaliteit- en bedrijfsvoeringhandboeken
-   uitvoeren quick scans naar het functioneren van de BOR bedrijfsvoering
-   opstellen van smarte afdelingsplannen met een koppeling naar de begroting
-   invoeren van verbeterde projectsturing op tijd, kwaliteit en geld
-   digitalisering van toezichthoudende taken in de openbare ruimte