Diensten > Overzicht bedrijfskundige en organisatorische diensten

Onderstaand een selectie van diensten die zowel aan overheidsinstellingen als het bedrijfsleven kunnen worden aangeboden.

-   uitvoeren van sterkte/zwakteanalyses en implementeren van verbeteringen
-   uitvoeren van procesanalyses, -beschrijvingen, -ontwerpen en -verbeteringen
-   uitvoeren van informatieanalyses en verbeteren van de informatievoorziening
-   coördineren van systeemaanpassingen of implementatie van nieuwe systemen
-   coördineren van (organisatiebrede) verander- en fusietrajecten
-   invoeren van kwaliteitszorgsystemen en opstellen van kwaliteitshandboeken
-   begeleiden bij het opzetten van dienstencentra (shared services centers)
-   digitalisering van administratieve processen

Voor bovenstaande diensten kunnen wij u vrijblijvend van gedetailleerde informatie voorzien.