Diensten > Advies & ondersteuning

Clavadista Advies
De adviesfunctie van Clavadista wordt vooral ingeschakeld voor (complexe) projecten. De nadruk ligt op begeleiding en coördinatie, in geval de capaciteit of deskundigheid binnen uw organisatie niet of slechts deels aanwezig is. Ons doel is werkbare en ‘bedrijfszekere’ oplossingen voor u te realiseren. Wij verzanden niet in algemene projectleiding, maar leveren ook een hands on bijdrage op complexe projectvraagstukken. Onze projectmatige ondersteuning kan betrekking hebben op het individueel of in samenhang succesvol afronden van financiële, bedrijfskundige of organisatorische projecten. 
 
Clavadista Ondersteuning
Bij ondersteunende diensten is sprake van interim inzet van onze Clavadisti vanwege vacatures, ziektes of piekbelastingen. Clavadista staat garant voor een efficiënte voortzetting van de werkzaamheden. Daarnaast hebben onze Clavadisti altijd oog voor efficiencyverbeteringen die de uitvoering ten goede komen. Uiteraard worden uw medewerkers daarin meegenomen.